1. Het reglement der internationale wedstrijden van het VFK is algemeen geldend voor zover ze niet in tegenspraak is met onderstaande punten.

 2. INLEG: Ledenwedstrijden 10 Euro / juniors 5 Euro

 3. Er wordt telkens één prijs per twee deelnemers voorzien, met een minimum van 24 prijzen voor alle leden- en open wedstrijden.

 4. Prijsdeling: zo snel mogelijk na de weging en opmaken van het klassement. Indien er nog prijzen verloot moeten worden, komen juist de aanwezigen in het lokaal in aanmerking. Om in aanmerking te komen voor een prijs dient de deelnemer al vissend deel te nemen aan de wedstrijd, maar niemand is verplicht deze uit te vissen tot het einde.

  De visser is verantwoordelijk voor zijn puntenkaart en de daarop geschreven vissen!
  Kaart laten aftekenen na de wedstrijd bij de controleur! Dit voor controle van de genoteerde vis!!!
  Na de wedstrijd is enkel de kaart die juist is. 
  Na het uitdelen van het dagklassement, zal er steeds 15 min gewacht worden voor de prijsdeling.
  In die tijd kunnen eventuele opmerkingen gemaakt worden, na de prijsdeling geeft men geen verhaal meer en wordt het dagklassement behouden voor de ptn. voor het clubkampioenschap!

 5. Er mag tot kniehoogte in het water worden gewaad tijdens het ingooien. Het bestuur en de club zelf zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen.

 6. Er mag worden gevist met maximum twee hengels elk voorzien van maximum drie haken, gemonteerde geaasde onderlijnen mogen klaar liggen, een reserve hengel met molen erop mag klaargezet worden. De nylon mag reeds door de ogen gestoken worden!

 7. Bisnummers en familieleden worden gescheiden door tenminste één nummer. Iedereen mag een bisnummer aanvragen voor de lottrekking van zijn plaats, wel voordien duidelijk vermelden met wie ze dit willen.

 8. De deelnemers worden ingeschreven naarmate zij hun kaart komen afhalen of dit door anderen laten doen. De inschrijvingen zijn open de dag van de wedstrijd tot max. 1 uur voor aanvang. De deelnemers mogen zelf hun nummer trekken. Nummers welke reeds bezet werden door bisnummers komen niet meer in aanmerking.
  Voor enkelen (die een bevoorrechte plaats aanvragen, door gezondheidsproblemen of niet ver meer kunnen gaan) mogen dan een plaatsnummer trekken niet boven de 30. De plaatsnummers worden niet meer overgenomen volgens het plan, omdat er meer rekening zal gehouden worden met de weersomstandigheden en stroming, zodat iedereen genoeg plaats krijgt op de visplaats, het plan wordt wel behouden als richtlijn voor de visser.

 9. Voor de aanvang of zelfs tijdens de wedstrijd kan door de controleurs of door een bestuurslid controle uitgeoefend worden op visbakken, tassen, enz…Indien iemand  fraude of andere onregelmatigheden vaststelt, moet dit de dag zelf gemeld worden aan de controleurs of aan één van de bestuursleden. Voor de wedstrijd zullen er 2 nrs. uitgetrokken worden, de controleurs zullen dan bij deze controle doen.

 10. Zomer- en winterparcours blijven behouden en kunnen uitzonderlijk aangepast worden door onvoorziene natuurverschijnselen of andere obstakels. 
  Als de weersomstandigheden het niet toelaten om op het strand te kunnen vissen en de veiligheid te garanderen voor de deelnemers kan het bestuur de wedstrijd aflasten! Deze wedstrijd vervalt dan op de kalender TVW!

 11. Indien 2 of meerdere personen met gelijke punten eindigen voor de titel, dan wordt diegene die tijdens alle wedstrijden TVW (alle LW en OW) van het afgelopen jaar, het meest aantal vis gevangen heeft  kampioen!

 12. Bij sterke stroming of als er veel vuil is mag elke visser zijn hengels in het water laten staan zolang hij zijn buur niet hindert.

 13. Meldingsplicht: De vangst tijdens een wedstrijd moet duidelijk kenbaar gemaakt worden aan zijn gebuur, tijdens avondwedstrijden moet men eens roepen of met licht eens naar de buur schijnen, dit om fraude te vermijden.

 14. De leeftijd van de juniors is tot 18 jaar, wel alleen ingooien en uitdraaien! De leeftijd van de veteranen is 65 jaar, moet 65 jaar oud zijn op 1 januari van het visjaar.

 15. Op elke wedstrijd, moet elke visser zich voorzien van een emmer of dergelijke om zijn vis in water levend te bewaren, zodat ze ongeschonden terug in zee kunnen gezet worden. Bovenmaatse vis mag door de deelnemer behouden worden, mits na controle het afsnijden van een stukje staartvin. Ondermaatse vis mag niet door de visser meegenomen worden. Dode vis wordt best na controle en afsnijden van een stuk staartvin in het zand bedolven.

 16. Alle wedstrijden TVW worden vervist in 3 zones. Geen vaste zones!! De laagste zones krijgen steeds de meeste vissers na de verdeling indien niet deelbaar door 3 ( bv.67 deelnemers, A=23 B=22 C=22)

 17. Tijdens onze kampioenviering, moeten de vissers die aanspraak maken op een prijs, die zelf of door een aangesproken  persoon komen afhalen, anders kan deze persoon geen aanspraak maken op die prijs!

 18. Bij schorsing van een visser door de federatie wordt de straf overgenomen door TVW, en kan deze persoon niet meer in aanmerking komen om nog lid te zijn of worden bij de club TVW. Bij leden-, open- en internationale wedstrijden uitgeschreven door TVW wordt de geschorste visser niet toegelaten tot vissen.

 19. Vissen met WITTE als aassoort is verboden!

 20. GEVANGEN VIS
  Er wordt gevist volgens het systeem van de Vlaamse Federatie Kusthengelverenigingen!
  Alle gevangen vis  wordt gemeten !!! Volgens tabel VFK  (Zie aangepaste tabel.)
  Wanneer er geen controleurs zijn, zal steeds de rechtergebuur de controleur zijn van elke visser.
  Alle wedstrijden worden vervist via het catch & release principe (vis wordt zo snel mogelijk gemeten en levend teruggezet). Hengelaars die ondermaatse “zeebaars” meenemen doen dit op eigen verantwoordelijkheid en kunnen hierdoor politioneel veroordeeld worden! De Tarpoenvissers dragen hierbij geen enkele verantwoordelijkheid! Bovenmaatse zeebaars mag meegenomen indien de wetgeving dit op het moment van de wedstrijd toelaat!

 21. Clubkampioenschap

  Hoofdleden/seniors : Tellen alle wedstrijden = 6 LW + 6 IW
  Dames en Juniors: Tellen alle wedstrijden = 6 LW + 6 IW
  Bijleden: Tellen alle LW = 6 LW
  Algemeen Kampioen: Tellen alle wedstrijden = 6 LW = 6 IW
  Ereprijs TVW: meest aantal gevangen vis: tellen alle LW = 6
  Ereprijs Veteraan: meest aantal  punten: tellen alle LW = 6
  Ereprijs TVW: Zwaarste vis  in alle LW
  (afgelaste wedstrijden tellen niet mee voor het clubkampioenschap)

  Ereprijzen
  Seniors hoofdleden: 15  – Bijleden/Dames/Juniors: 5
  Algemeen kampioen, ereprijs meeste vis, zwaarste vis
  Veteranen: 3
  Garnaalprins/prinses : 1
  Bijlid/dame: 1 (daarvoor wordt er geen apart klassement meer gemaakt)

 22. Puntentelling
  Alle hoofdleden TVW  krijgen  ptn. op de internationale wedstrijden.

 23. Lidgelden
  Hoofdleden: 35 euro
  Vanaf 2° lid van éénzelfde gezin: 20 euro, bijleden: 20 euro en juniors: 10 euro

 

rekening nr. TVW: BE58 4750 0072 4179
Tuimelaarstraat 25 – 8420 Wenduine