11 augustus , 2020

vangstbeperking zeebaars 2016

Vangsbeperking voor zeebaars in 2016
De Europese Visserijministers hebben op 15 december ll.
nieuwe en strengere maatregelen aangenomen in verband
met de vangst van zeebaars door zowel de recreatieve hengelaar
als de beroepsvisserij.
Vanaf 1 januari tot 30 juni 2016 is er een volledig verbod op het vangen
en meenemen van zeebaars door sportvissers. Met andere woorden er
mag enkel op zeebaars gevist worden onder het stelsel
van “Catch en Release”.
In het tweede halfjaar wordt een baglimit ingesteld van maximum één
zeebaars per visser per dag.
Ook op de beroepsvisserij wordt een volledig visverbod opgelegd in
verschillende visgebieden waaronder ook het ICES gebied
IV c, de Zuidelijke Noordzee. Vanaf juli zijn er dan strengere
aanvoermaxima voorzien per vaartuig en per lidstaat.
Commerciële handlijnvisserij en warrelnet visserij in voornamelijk
Engeland en Frankrijk wordt dan weer veel minder beperkt.
Twee maten en twee gewichten !
Of deze maatregelen zullen volstaan om de intussen gedecimeerde
zeebaarspopulatie in stand te houden en/of te laten aangroeien is
vooralsnog zeer de vraag.Is het niet te weinig en te laat.
Feit is dat de recreatieve visserij hierbij alweer op een disproportionele wijze
getroffen wordt na reeds in 2015 een beperking van 3 zeebaarzen per dag
te hebben geslikt, worden zij die slechts voor een fractie verantwoordelijk zijn
voor de neergang van de stocks het meest en het hardst getroffen.
 
 

Bron: vfk

Web Analytics