11 augustus , 2020

sportregelment 2015

SPORTREGLEMENT – TVW 2015

 Het reglement der internationale wedstrijden van het VFK is algemeen geldend voor zover  ze

     niet in tegenspraak is met onderstaande punten.

  INLEG: Ledenwedstrijden 8 Euro / juniors 4 Euro

     Openwedstrijden 10 Euro / juniors 4 Euro

  Er wordt telkens één prijs per twee deelnemers voorzien, met een minimum van 25 prijzen  

     voor alle leden- en openwedstrijden.

  Prijsdeling: zo snel mogelijk na de weging en opmaken van het klassement. Indien er nog prijzen verloot

     moeten worden,komen juist de aanwezigen in het lokaal in  aanmerking. Om in aanmerking te komen voor

     een prijs dient de deelnemer al vissend deel  te nemen aan de wedstrijd, maar niemand is verplicht deze

     uit te vissen tot het einde.

     De visser is verantwoordelijk voor zijn puntenkaart en de daarop geschreven vissen!

     Na de wedstrijd is enkel de kaart die juist is.

     Na het uitdelen van het dagklassement, zal er steeds 15 min gewacht worden voor de prijsdeling

     In die tijd kunnen eventuele opmerkingen gemaakt worden, na de prijsdeling geeft men geen

     verhaal meer en wordt het dagklassement behouden voor de ptn. voor het clubkampioenschap!

  Er mag tot kniehoogte in het water worden gewaad tijdens het ingooien.

     Het bestuur en  de club zelf zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen.

  Er mag worden gevist met maximum twee hengels elk voorzien van maximum drie haken,

     gemonteerde geaasde onderlijnen mogen klaar liggen, een reserve hengel met molen erop

     mag klaargezet worden. De nylon mag reeds door de ogen gestoken worden!

  Bisnrs. en familieleden worden gescheiden door tenminste één nummer.

     Elkeen mag een bisnr. aanvragen voor de lottrekkingvan zijn plaats, wel voordien duidelijk vermelden

     met wie ze dit willen.

  De deelnemers worden ingeschreven naarmate zij hun kaart komen afhalen of dit door  

     anderen laten doen. De inschrijvingen zijn open de dag van de wedstrijd tot max. 1 uur voor  aanvang.

     De deelnemers mogen zelf hun nummer trekken. Nrs. welke reeds bezet werden door bisnrs.

     komen niet meer  in aanmerking.

     Voor enkelen (die een bevoorrechte plaats aanvragen, door gezondheidsproblemen) mogen dan  een plaatsnr.

     trekken niet boven de 30.De plaatsnrs. worden niet meer overgenomen volgens het plan,omdat

    er meer  rekening zal gehouden worden met de weersomstandigheden en stroming, zodat iedereen genoeg plaats

    krijgt op de visplaats, het plan wordt wel behouden als richtlijn voor de visser.

 Voor de aanvang of zelf tijdens de wedstrijd kan door de controleuzes of door een bestuurs lid, controle uitgeoefend worden op visbakken, tassen, enz…

    Indien iemand fraude of andere  onregelmatigheden vastgesteld, moet dit de dag zelf gemeld worden aan de controleuzes of  aan één der bestuursleden.

     Voor de wedstrijd zullen er 2 nrs. uitgetrokken worden, de controleurs zullen dan bij deze controle doen.

10° Zomer- en winterparcour blijven behouden en kunnen uitzonderlijk aangepast worden door  onvoorziene natuurverschijnselen of andere obstakels.

     Bij stormweer wordt er uitgeweken naar het westerstaketsel of havengeul te Blankenberge. (nr.1 steeds voor aan de kop!)

11° Indien 2 of meerdere personen met gelijke ptn. eindigen voor de titel, dan wordt diegene die  tijdens alle wedstrijden inclusief internationale, van

     het afgelopen jaar, het meest aantal vis gevangen heeft kampioen.

12° Bij sterke stroming of als er veel vuil is mag elke visser zijn hengels in het water laten staan  zolang hij zijn buur niet hindert.

13° Meldingsplicht: De vangst tijdens een wedstrijd moet duidelijk kenbaar gemaakt worden aan  zijn gebuur, tijdens avondwedstrijden moet men eens roepen of

     met licht eens naar de buur schijnen, dit om fraude te vermijden.           

14° De leeftijd van de juniors is tot 18 jaar. Juniors tot 14 jaar mogen geholpen worden bij het azen, vis afdoen enz…, wel alleen ingooien en uitdraaien !!!!!!!!

     De leeftijd van de veteranen is 65 jaar, moet 65 jaar oud zijn op 1 januari van het jaar.

     Dus allen die geboren zijn t/m 1949!

15° Op elke wedstrijd, moet elke visser zich voorzien van een emmer of dergelijke om zijn vis

     in water levend te bewaren, zodat ze ongeschonden terug in zee kan gezet worden.

     Bovenmaatse vis mag door de deelnemer behouden worden, mits na controle het afsnijden van een  stukje staartvin.

     Ondermaatse vis mag niet door de visser meegenomen worden.

     Dode vis wordt best na controle en afsnijden van een stuk staartvin in het zand bedolven.

16° Alle wedstrijden TVW worden vervist in 3 zones.

     De kleinste zones, krijgen steeds de meerdere vissers, na de verdeling bij onenige deel nemers( bv.67 deelnemers, A=23 B=22 C=22)

17°Tijdens onze kampioenviering, moeten de vissers die aanspraak maken op een prijs, die zelf  of door een aangesproken persoon komen afhalen, anders kan

     deze persoon geen aanspraak maken op die prijs !!!

 

Het vissen met “WITTE”als aassoort is VERBODEN op onze leden- en open wedstrijden!

Bij fraude ervan, wordt de desbetreffende persoon “voor altijd” geschorst bij alle verdere wedstrijden of aktiviteiten bij de Tarpoenvissers !

 

GEVANGEN VIS

Er wordt gevist volgens het systeem van de Belgische federatie!!

Alle gevangen vis tot 1meter wordt gemeten !!!

Volgens tabel VFK (Zie aangepaste tabel.)

Wanneer er geen controleurs zijn, zal steeds de rechtergebuur de controleur zijn van elke visser.

 

clubkampioenschap

Hoofdleden: LW 6 IW 6 OW 1 totaal 13 -2 = tellen max. 11

Dames en Juniors: LW 6 IW 6 OW 1 totaal 13 -2 = tellen max. 11

Bijleden: LW 6 OW 1 totaal 7– 1 = tellen max. 6

B-Kampioen: LW 6 OW 1 totaal 7 -1 = tellen max. 6

Ereprijs Voorzitter: meest aantal gevangen vis LW 6 OW 1

Ereprijs Veteraan: meest aantal punten LW 6 OW 1 totaal 7 -1 = tellen 6

Ereprijs TVW: Zwaarste vis in alle LW en OW

ereprijzen

Seniors hoofdleden: 15 Bijleden/Dames/Juniors: 5

B-kampioen, Ereprijs voorzitter, Zwaarste vis

Veteraan : 3

Garnaalprins/prinses : 1

Bijlid/dame: 1 (daarvoor wordt er geen apart klassement meer gemaakt)

puntentelling

Alle hoofdleden TVW krijgen ptn. op de internationale wedstrijden .

Punten krijgen volgens zijn prestatie in de wedstrijden, en iedereen zal dan ook direct kunnen zien, hoeveel ptn hij gekregen heeft.

 

lidgelden

Hoofdleden: 30 euro

Vanaf 2° lid van éénzelfde gezin: 15 euro, bijleden: 15 euro en juniors: 5 euro

rekening nr. TVW: BE58 4750 0072 4179

 

E-mail secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website TVW: www.tarpoenvissers.be

 

                                  

Web Analytics